Workshop Stress-Talk (duur 1,5 uur)

Werkstress bespreekbaar maken is belangrijk. Niet alleen omdat je wil voorkomen dat mensen uitvallen met stressklachten maar ook omdat je de oorzaken van werkstress bij jouw medewerkers wil leren kennen. Pas wanneer je deze oorzaken kent, kan je beoordelen of je de knelpunten kan en/of wil oplossen. Het oplossen van knelpunten die stress veroorzaken, zorgt dat medewerkers prettiger kunnen werken, en verbetert de productiviteit, creativiteit en inzetbaarheid van je medewerkers. Bovendien voorkomt het dat andere medewerkers om dezelfde redenen uitvallen.


Maar hoe ga je in gesprek over stress? Waar ligt de grens tussen de privacy van je medewerker en je rol als leidinggevende? Ook kan het onderwerp veel emoties oproepen zoals verdriet en boosheid. Hoe ga je daarmee om?


Deze onderwerpen komen aan bod in de workshop Stress-Talk.

Voor wie?

Directie, management, HR & leidinggevenden.

Maximum aantal deelnemers: 10

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over stress. Naast het bespreekbaar maken van stress met medewerkers en jouw rol daarin als leidinggevende, gaan we ook in gesprek over hoe je eigenlijk zelf omgaat met stress.


Om een dergelijk gesprek goed te kunnen voeren, is het maximum aantal deelnemers op tien gesteld.

Na deze workshop voel je je goed in staat om stress bespreekbaar te maken met medewerkers. En heb je tools, tips &tricks waardoor je beter voorbereid het gesprek ingaat en werknemers daadwerkelijk kan helpen werkstress beheersbaar te houden.